ĐÀO TẠO NHÀ TƯ VẤN, NHÀ ĐÀO TẠO, NHÀ HUẤN LUYỆN

Lộ trình trở thành Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp

1.Consultant (Nhà Tư Vấn): 

Trải qua 3 khóa học Nhà Tư Vấn trong thời gian 6 tháng có thể tham gia 

 • Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp
 • Báo cáo hiện trạng
 • Tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp

2. Trainer (Nhà Đào Tạo)

Cần hoàn thành 2 khóa học trong thời gian 3 tháng để trở thành Nhà Đào Tạo, có thể tham gia:

 • Đào tạo thực chiến chủ doanh nghiệp và đội nhóm
 • Đào tạo Inhouse doanh nghiệp
 • Đào tạo đội ngũ Nhà tư vấn

3. Coach (Nhà Huấn Luyện):

Sau khi hoàn thành các khóa học Consultant và Trainer, cần trải qua khóa học Coach gồm 2 khóa học. Tổng thời gian để trở thành Nhà Huấn Luyện là 12 tháng. 

Khi trở thành Nhà Huấn luyện, có thể đồng hành cùng Vercon tham gia:

 • Huấn luyện chủ doanh nghiệp
 • Huấn luyện doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Thiết lập các thương vụ đầu tư đầu tư, mua bán sáp nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *