ĐÀO TẠO THỰC CHIẾN CHO CHỦ DOANH NGHIỆP
 • Xây dựng chiến lược công ty
 • Tái cơ cấu tổ chức công ty
đào tạo đội nhóm, nhân sự cấp trung
 • Đào tạo xây dựng hệ thống lương 3P
 • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả KPI
 • Tổ chức đội nhóm hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp với khách hàng
 • Kỹ năng bán hàng
 • Kỹ năng làm việc nhóm
đào tạo quản trị tài chính
 • Đào tạo đội nhóm nhân sự phòng tài chính kế toán: tập trung vào phần vận hành và quản trị tài chính
 • Hoạch định tổ chức và quản trị tài chính, nâng cao năng lực tài chính doanh nghiệp
đào tạo inhouse cho doanh nghiệp
 • Đào tạo inhouse tập trung cho toàn bộ nhân sự được thiết kế theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp: tập trung vào các kỹ năng cá nhân cho nhân sự
 • Đánh giá được năng lực của nhân sự, nâng cao năng lực của cá nhân và cải thiện năng suất lao động