COACHING 1:1
  • Nâng cao năng lực vận hành và quản trị của chủ doanh nghiệp
  • Thông qua các giải pháp tư vấn, công cụ và phương pháp hỗ trợ giúp nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
coaching group chủ dn
  • Giúp chủ doanh nghiệp cùng ngành nắm được các kiến thức về business, vốn, tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp
  • Tiếp cận các phương pháp, công cụ để vận hành và quản trị doanh nghiệp
coaching group nhân sự quản lý

Nâng cao năng lực nhà quản lý thông qua các bộ công cụ về quản trị và thấu hiểu con người