TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC
  • Tư vấn xây dựng chiến lược
  • Tái cấu trúc tài chính
  • Tái cấu trúc nhân sự
  • Xây dựng bản chào kêu gọi vốn
  • Thẩm định, rà soát doanh nghiệp
kết nối đầu tư
  • Giúp giới thiệu, quảng bá thương hiệu, tìm đối tác hợp tác và kết nối với nhà đầu tư
tư vấn m&a
  • Tư vấn, lập hồ sơ chào bán
  • Tư vấn khách hàng thực hiện khâu rà soát đặc biệt
  • Tư vấn đàm phán quá trình đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư
kết nối các giải pháp tài chính
  • Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các quỹ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng giúp doanh nghiệp chủ động dòng vốn và phát triển công việc kinh doanh