TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP?

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là việc có một kế hoạch sử dụng tài chính trong doanh nghiệp sao cho hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

Vậy kế hoạch tài chính doanh nghiệp là gì?

Kế hoạch tài chính giúp các giám đốc tài chính có thể biết rõ được các kế hoạch sử dụng tài chính phù hợp và mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.  Kế hoạch tài chính được lập nên dựa trên các bản kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh.

Từ những bản kế hoạch trên thì bộ phận tài chính doanh nghiệp sẽ dựa trên đó sẽ phân tích và đưa ra những đánh giá được số vốn cần phải đáp ứng cho những bản kế hoạch như trên, vốn lưu động sản xuất và ngay cả vốn dài hạn là số tiền mà để đầu tư mua sắm các phương tiện kỹ thuật máy móc cũng như thiết bị phục vụ cho việc đầu tư sản xuất.

Vai trò quan trọng của kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là phần quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì kế hoạch tài chính sẽ liên quan trực tiếp đến các mục tiêu tài chính trong doanh nghiệp và cách doanh nghiệp sử dụng các nguồn nhân sự như thế nào để có thể đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra.

Thực chất kế hoạch tài chính doanh nghiệp bao gồm trong nó nhiều các mục tiêu tài chính, cùng với đó là nhiều phương pháp để sử dụng các nguồn lực tài sao cho hiệu quả để đạt được các mục tiêu tài chính đã đề ra. Có 2 loại kế hoạch tài chính đó là kế hoạch tài chính ngắn hạn khoảng 1 năm và kế hoạch tài chính dài hạn khoảng từ 3 – 5 năm.

Tuy nhiên có một khó khăn trong việc lập kế hoạch tài chính đó là nó gây mất nhiều thời gian và nhân sự cùng với sự kết hợp của nhiều bộ phận trong công ty, doanh nghiệp cùng làm.

Tại sao lại cần phải lập kế hoạch tài chính?

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào sẽ luôn cần phải có những kế hoạch tài chính bởi những lợi ích mà nó đem lại là rất to lớn.

– Dựa vào kế hoạch tài chính mà doanh nghiệp có thể xác định được mục tiêu tài chính của minh trong tương lai và cách mà doanh nghiệp làm sao để có thể đạt được mục tiêu tài chính đó.

– Khi có kế hoạch tài chính rõ ràng thì lòng tin của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp sẽ tăng lên rất nhiều bởi tính minh bạch trong doanh nghiệp của bạn.

– Nhìn vào bản kế hoạch tài chính các nhà đầu tư còn có thể đánh giá tính khả thi trong các phương án cũng như kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có những phương án kinh doanh khả thì thì tỷ lệ thành công của doanh ngiệp khi gọi vốn sẽ rất cao bởi các nhà đầu tư luôn có lòng tin đối vói các doanh nghiệp có báo cáo cũng như có những kế hoạch tài chính rõ ràng minh bạch.

– Với những kế hoạch tài chính chi tiết và rõ ràng còn giúp nhà đầu tư đánh giá được ngay hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực điều hành và giải quyết của ban lãnh đạo doanh nghiệp đó.

– Cuối cùng, kế hoạch tài chính doanh nghiệp giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp dựa trên những thông tin trong bảng kế hoạch để có thể có các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi tiêu ngân sách hợp lý tránh lãng phí và kiểm soát được tài chính.

Như vậy có thể thấy kế hoạch tài chính doanh nghiệp là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Việc lập kế hoạch và triển khai những kế hoạch đó làm sao cho hiệu quả là việc nhà quản trị doanh nghiệp sẽ cần phải làm.