TƯ VẤN M&A

– Tư vấn, lập hồ sơ chào bán

– Tư vấn khách hàng thực hiện khâu rà soát đặc biệt

– Tư vấn đàm phán cho quá trình đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư